World Library  


Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

De Ondergang der Eerste Wareld

By Bilderdijk, Willem

Click here to view

Book Id: WPLBN0000632120
Format Type: PDF eBook
File Size: 242.52 KB
Reproduction Date: 2005
Full Text

Title: De Ondergang der Eerste Wareld  
Author: Bilderdijk, Willem
Volume:
Language: English
Subject: Literature, Literature & thought, Writing.
Collections: Blackmask Online Collection
Historic
Publication Date:
Publisher: Blackmask Online

Citation

APA MLA Chicago

Bilderdijk, W. (n.d.). De Ondergang der Eerste Wareld. Retrieved from http://nationalpubliclibrary.info/


Description
Excerpt: VOORREDE DES DICHTERS. AAN DEN LEZER. Gaarne zou ik het Algemeen, van dit eerste gedeelte van een zeer uitgebreid Dichtstuk ?t geen men weinig hoop zal koesteren van ten einde gebracht te zien, verschoond hebben. Doch, daar het met veel warmte, en onder eene belangstelling, die my altijd dierbaar zal blijven, aangevangen en door ettelijke Boeken of Zangen heen doorgezet was, kon ik aan verscheiden Kunstvrienden geen mededeeling weigeren, die niet dan door den afdruk geschieden kon; en deze afdruk diende algemeen te zijn, wilde men uit het onverkrijgbare en zeldzame geene baatzuchtige uitzichten doen ontstaan, die de verspreiding langs heimelijke onregelmatige en onvolkomen wegen bevorderde; van welke my, ook reeds voorlang, inzonderheid ten aanzien van den Tweeden Zang dezer vijf, niet zeer aangename alhoewel (in zich?zelfs beschouwd) vleiende blijken waren voorgekomen. Hoe veel waarde of deelneming echter sommigen mijner bekenden aan dit werk hechten mochten, het is verre van daar, dat ik er een algemeenen opgang van wachten zou. Niet zoozeer om het onvolkomene van dit gedeelte (want waar is een Dichtstuk van eenigen der latere Poeeten, waarvan men niet slechts eenige Zangen leest, zonder de overige in het minst ter harte te nemen; en wat zijn het ooit anders dan goede of voor goed doorgaande brokken.

Table of Contents
Table of Contents: De ondergang der Eerste Wareld, 1 -- Willem Bilderdijk, 1 -- VOORREDE DES DICHTERS, 2 -- DE ONDERGANG DER EERSTE WARELD, 15 -- EERSTE ZANG, 15 -- TWEEDE ZANG, 27 -- DERDE ZANG, 46 -- VIERDE ZANG, 61 -- VIJFDE ZANG, 77 -- AANTEEKENINGEN OP ENKELE PLAATSEN VAN BILDERDIJKS EPOS, 87 -- NOOTEN, 141

 

Click To View

Additional Books


 • The Point of View (by )
 • The Pension Beaurepas (by )
 • The Patagonia (by )
 • The Papers (by )
 • The Papers (by )
 • The Middle Years (by )
 • The Marriages (by )
 • The Liar (by )
 • The Lesson of the Master (by )
 • The Jolly Corner (by )
 • The Great Good Place (by )
 • The Great Condition (by )
Scroll Left
Scroll Right

 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from National Public Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.